عکس: 3 قطعه رنگی با زمینه سفید، اسکن نشده کاملا از روبرو به ابعاد 45*35 میلیمتر برای هر گذرنامه

شناسنامه : اصل و کپی تمام صفحات برای هر متقاضی

پاسپورت : اصل و کپی 7 صفحه – کپی تمام ویزاهای قبلی از سال 1998

کارکنان اداری دولتی: اصل گواهی شغلی با ذکر سمت ، سابقه ، حقوق ، مرخصی ، اصل و کپی آخرین حکم استخدامی .

کارکنان شرکتهای خصوصی : گواهی شغلی با ذکر سمت ، سابقه ، حقوق ، مرخصی ، رزومه و شرح سوابق فعالیت شرکت از بدو تاسیس (تایپ شده روی سر برگ شرکت به زبان انگلیسی یا فرانسه ) ، لیست بیمه کارکنان

مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکتها : اصل و کپی مدارک زیر : روزنامه های رسمی از بدو تاسیس تاکنون ، اساسنامه شرکت ، روزو مه و شرح سوابق فعالیت شرکت از بدو تاسیس  (تایپ شده روی سر برگ شرکت به زبان انگیلیسی یا فرانسه ) ، لیست بیمه کارکنان

دارندگان مغازه ،کارگاه ، آموشگاه خصوصی : اصل و کپی مدارک زیر : جواز کسب ، پروانه تاسیس ، مجوز مربوطه ، و یا معرفی نامه از اتحادیه .

صاحبان کارخانه و کارگاهای تولیدی و صنعتی و  خدماتی : اصل و کپی مدارک زیر : پروانه بهره برداری ، جواز تاسیس ، در صورت ثبت شرکت (روزنامه های رسمی و اساسنامه مربوطه)

بازر گانان : اصل و کپی مدارک زیر : کارت بازرگانی ، در صورت ثبت شرکت شرکت خصوصی ، (روزنامه های رسمی از بدو تاسیس تا کنون ) رزومه و شرح سوابق فعالیت شرکت از بدو تاسیس (تایپ شده روی سر برگ شرکت به زبان انگیلیسی یا فرانسه )،لیست بیمه کارکنان

پزشکان : اصل و کپی مدارک زیر :کارت نظام پزشکی و پروانه مطب ،گواهی اشتغال بکار برای پزشکان شاغل (با ذکر سمت ، سابقه ،حقوق )

اساتید دانشگاه : معرفی نامه از دانشگاه (با ذکر سمت ، سابقه ، حقوق )

وکلا : اصل و کپی مدارک زیر : کارت وکلات ، دفتر چه وکلات ،جواز دفتر وکالت ، گواهی شغلی برای وکلای شاغل در شرکتها و ادارات .

کشاورزان دامداران : نامه از اتحادیه یا تعاونی کشاورزی و دامداری و اسناد مدارک زمین و یا محل فعالیت و کپی آنها .

بازنشستگان : اصل و کپی مدارک زیر : کارت با ز نشستگی ، حکم بازنشستگی ، دفترچه تامین اجتماعی ، فیش حقوقی مستمری (دفترچه حساب یا پرینت کارت اعتباری مربوطه به اخرین حقوق )

دانشجویان : اصل و کپی مدارک زیر : کارت دانشجویی ، مدارک شغلی و مالی والدین یا همسر

دانش اموزان : اصل و کپی مدارک گواهی تحصیل + مدارک شغلی و مالی والدین

رضایتنامه والدین : برای فرزاندان کمتر از 18سال :در صورتی که بدون پدر (همراه مادر ) یا تنها سفر می کنند .(ترجمه رسمی با تایید امور خارجه )

حساب بانکی ،نشانگر توان مالی : کپی و اصل موارد زیر : دفتر چه بانکی ، پرینت بانکی مهر و امضا دار ،(مانده اخر حساب مورد نیاز است )،گواهی بانکی مهر و امضا دار ، انواع سپرده های بانکی ،اوراق سهام و مشارکت .

سند مالکیت : آپارتمان ، باغ ، ویلا ،شرکت و …….(در رهن بانک نباشد ).

برای افراد زیر 40 سال مجرد اقدام نمی شود .

مدارک تا زمان بازگشت از سفر عودت داده نخواهد شد .