هواپیمایی آذربایجان ازال در سال 1992 تاسیس شده، که پس از تفکیک از شرکت هواپیمایی آئروفلوت، راه‌اندازی شد. شرکت هواپیمایی آذربایجان در حال حاضر روزانه ۲۲ مقصد پروازهای مستقیم دارد. دفتر مرکزی این شرکت در شهر باکو، جمهوری آذربایجان قرار دارد و فرودگاه بین‌المللی حیدر علی‌اف، قطب این شرکت هواپیمایی به‌شمار می‌آید. این شرکت در حال حاضر در ناوگان هوایی خود، دارای ۳۱ فروند هواپیمای جت مسافربری می‌باشد.