بهترین زمان برای بازدید از هند بین ماه های اکتبر و مارچ است. درجه حرارت در شمال هند لذت بخش و محدوده ، درجه دما 25-10 درجه سانتیگراد در طول روز در این ماه است و برای گشت و گذار دلپذیر است. بهترین ماهها برای گردشگران هند بین ماههای اکتبر و مارچ است ، چون آب و هوا مساعد است و در این کشور بسیاری از جشنواره های رنگارنگ مانند جشن Dussehra در ماه اکتبر را جشن میگیرند و 20 روز بعد از ان جشنواره دیوالی برپا است. در مارچ هم هولی جشن گرفته میشود: پودر رنگ، آب و آب نبات!